top of page

José Cabanelas Omil

A súa relación con Bueu non so é de residencia senón algo máis fonda: con muller e fillos bueuenses.
 José Cabanelas Omil,  é Doctor en Ciencias Económicas y Empresariais pola Universidade Autónoma de Madrid e Catedrático EU do Departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo. Imparte clases na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da citada universidade viguesas onde ensina Teoría da organización e xestión do coñecemento e aprendizaxe organizativo. 
Segue a desenvolver numerosos traballos de investigación de carácter rexional e internacional relacionados coa competitividade, o alto rendimiento nas empresas, a teoría da organización e a dirección do coñecemento, campos de investigación sobre os que escribiu numerosos libros e artículos. É Project Manager do Programa Rexional de Accións Innovadoras (cofinanciado polo FEDER) da rexión de Galicia, GAELIC.
Foi coordinador científico de ARDAN (Zona Franca)
Conferenciante non só polas universidades e centros de estudos empresariais senón tamén polos países do Este coma Rusia… ou pola América irmá coma Mexico... Algunha desas conferencias podemos velas na rede grazas á universidade viguesa coma:
- "Enfrentándose a los retos: un nuevo enfoque del desarrollo para Galicia y Vigo"
- “Ou a súa intervención no IX Congreso Internacional de la AIEG”
Referenciado en multitude de publicacións escritas e  na rede .

Proxectos de investigación (europeos, nacionais e rexionais) dirixidos

por José Cabanelas Omil

Título do proxecto:“Sharing Activities”. Ref. FEUGA. 110/1829; Ref. UVIGO IN-1240-2011 

Entidade financiadora: IGAPE

Entidades participantes: Universidade de Vigo.  

 

Título do proxecto:“Invertir en calidad de vida y bienestar”. Ref. FEUGA 1711/89; Ref. UVIGO IN-0288-2011

Entidade financiadora: IGAPE

Entidades participantes: Universidade de Vigo.  

 

Título do proxecto:“Lignum facile. Redes, rendimiento de la innovación y capacidades dinámicas en la industria da Madeira de Galicia”. Ref. FEUGA 110/1508; Ref. UVIGO CO-043-2013

Entidade financiadora:Cluster da Madeira de Galicia (CMA); -11 empresas- del CMA: Finsa, Grupo Molduras, SA, Villapol SA,  Portadeza SA. Madeiras Peteiro, Moblegal, Xoane. Fondo Europeo de Desarrollo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, IGAPE, Consellería de Industria, Xunta de Galicia.

Entidades participantes:Universidade de Vigo (dirección). Institutos tecnolóxicos: ITG y CIS Madera; Consorcio da Zona Franca de Vigo.  

 

Título do proxecto:“Redes, cognición social y absorción de competencias por agentes frontera”. Ref. FEUGA 110/1317; Ref. UVIGO: CO-035-2009

Entidade financiadora:Cluster da Madeira de Galicia (CMA); -11 empresas- del CMA: Finsa, Grupo Molduras, SA, Villapol SA,  Portadeza SA. Madeiras Peteiro, Moblegal, Xoane. Fondo Europeo de Desarrollo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, IGAPE, Consellería de Industria, Xunta de Galicia.

Entidades participantes:Universidade de Vigo. Institutos tecnolóxicos: ITG y CIS Madera; Consorcio da Zona Franca de Vigo.  

 

Título do proxecto:“Liberación del talento y del potencial de desarrollo en red”, Ref. 110/1231

Entidade financiadora:FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INDUSTRIA. 

Entidades participantes:Universidade de Vigo. Fundación para o fomento da calidade e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.

 

Título do proxecto:“Creación, integración, transferencia y absorción de conocimientos en redes de prescriptores de las empresas de los productos da Madeira”, Ref. FEUGA 110/1001; Ref. UVIGO CO-220-2007 

Entidade financiadora:CLUSTER DA MADEIRA, dentro del Plan Gallego de Innovación (PGDITI). 

Entidades participantes:Cluster da Madeira. Universidade de Vigo. FEUGA (Fundación Empresa Universidade de Galicia.

 

Título do proxecto:“Biocluster de la salud de Galicia. Construcción social de redes y nodos globales”. Ref. 20080416 DGPlanif

Entidade financiadora:CONSELLERÍA DE SANIDADE. Goberno Rexional (Xunta de Galicia).

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consellería de Sanidad y agentes del sistema de innovación y conocimiento regional y sistema social. FEUGA (Fundación Empresa Universidade de Galicia.

 

Título do proxecto:“Aprendizaje y desarrollo competitivo en la mediana empresa Gallega”. Ref. pdt.

Entidade financiadora:CONSELLERÍA DE INDUSTRIA. Goberno Rexional (Xunta de Galicia).

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consellería de Industria y agentes del sistema de empresarial. Fundación Empresa Universidad de Galicia

 

Título do proxecto: “Neurociencias, cognición y dependencia. Construcción social.  Ref. pdt.

Entidade financiadora:CONSELLERÍA DE SANIDADE. Goberno Rexional (Xunta de Galicia).

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consellería de Sanidad y agentes del sistema de innovación y conocimiento regional y sistema social.

 

Título do proxecto:“PRM. Estrategia y articulación de una red eficiente en la  creación, integración y transferencia de conocimiento hacia los prescriptores internacionales del sistema productivo”. Coordinación Estratégica. Ref. 110/793

Entidade financiadora:CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA. CMA.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Cluster da Madeira de Galicia- Institutos tecnolóxicos. Asociaciones profesionales (Colegio de Arquitectos de Galicia.

 

Título do proxecto:“Creación, integración y transferencia de conocimientos en redes de prescriptores para la internacionalización del cluster da Madeira”. Coordinación científica. Ref. 110/794

Entidade financiadora: CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA. CMA.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Cluster da Madeira de Galicia-

 

Título do proxecto:“ARDÁN”. Ref. 110/0534

Entidade financiadora:CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO. 

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

Título do proxecto:“GAELIC. Organización del conocimiento para la internacionalización de PYMES”. Ref. 110/0498

Entidade financiadora:CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO (Dentro do marco do 

Proxecto Europeo PRAI GAELIC).

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

Título do proxecto:“Los retos de la estadística y la gestión del conocimiento: un 

sistema de gestión estadística relacional.” 110/0446

Entidade financiadora:INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE).

Entidades participantes:Universidade de Vigo-IGE-FEUGA (Fundación Empresa Universidade de 

Galicia).

 

Título do proxecto:“Sistema de control estratégico basado en competencias  

distintivas” Ref. 110/0407.

Entidade financiadora:PUMADE, SA.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-PUMADE-FEUGA (Fundación Empresa 

Universidade de Galicia.

 

Título do proxecto:“Análisis y diseño estratégico de la distribución nacional e 

internacional”

Entidade financiadora:PUMADE, SA.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-PUMADE-FEUGA (Fundación Empresa 

Universidade de Galicia.

 

Título do proxecto:“Gestión del conocimiento para la internacionalización de 

pymes dentro del proyecto “GAELIC” de la DG REGIO (Programa Regional de Acciones Innovadoras de la UE)”, ref. 110/0236

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-  FEUGA (Fundación Empresa Universidade de Galicia).

 

Título do proxecto:“Gestión del conocimiento y creación de valor” ref. 110/237.

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-  FEUGA (Fundación Empresa Universidade de Galicia).

 

Título do proxecto:“Sistema de inteligencia competitiva internacional” ref. 110/061.

Entidade financiadora:PUMADE, SA.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-FEUGA.

Duración:desde 2002-2003

 

Título do proxecto: “Conocimiento, crecimiento y rentabilidad. Las estrategias  de fuerte crecimiento y elevada rentabilidad”, ref. 110/080 

Entidade financiadora: Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

 

 Título do proxecto:“GAELIC. Internacionalización de PYME” (Acciones innovadoras de la Unión Europea).

Entidade financiadora:Comisión Europea (DG Regio)-Secretaría de I+D de la Xunta de Galicia y dieciocho instituciones y entidades más.

Entidades participantes: Instituciones públicas; Secretaría de I+D de la Xunta de Galicia, Consellería de Industria, IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo; Empresas; Comunitel Global, “R”, Caixa Galicia, Caixanova, Banco Pastor, Alwaystone, World Fish Site, Soluciona, Ayco, Fonocom, Savecin, Desadi 10, Shylex, Altia.

 

Título do proxecto:“Central de Balances e Informe de Coyuntura Trimestral de                                          

Galicia”.

Entidade financiadora:Instituto Galego de Estadística (IGE).

Entidades participantes:Instituto Galego de Estadística-Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

 

Título do proxecto:“Las bases de las empresas de alta rentabilidad”. 

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes: Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:“El cluster del conocimiento: diagnóstico para su  articulación en Galicia”.       

Entidade financiadora:IGAPE-Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

Título do proxecto:“Observatorio Urbano do Eixo Atlántico”.

Entidade financiadora:Comisión Europea (DG XVI) y cuarenta instituciones más. Es un 

 proyecto RISI2 (Research Information Society).

Entidades participantes:Eixo Atlántico, Universidade de Vigo, Universidad de Santiago, 

Universidad de La Coruña,  Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

Título do proxecto:“Metodología para la implantación de la nueva política de clusterización de la Junta de Extremadura”.

Entidade financiadora:Consejería de Economía, Industria y Hacienda de la Junta de 

 Extremadura, 2000

Entidades participantes:Universidade de Vigo- Consejería de Economía, Industria y Hacienda  

de la Junta de Extremadura.

 

Título do proxecto:Indicadores consistentes para la medición de la innovatividad en las empresas. 

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes: Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo, 2000

2001-FEUGA.

 

Título do proxecto:Investigación sobre un calificador de la competitividad de las empresas gallegas internacionalizadas. 

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes: Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:La internacionalización de la pequeña y mediana empresa gallega. 

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes: Universidade de Vigo, Consorcio da Zona Franca de Vigo 1998-2000 

(En co-dirección con el profesor González Gurriarán).

 

Título do proxecto:Galicia ante las puertas del siglo XXI: El IGAPE y la mejora  competitiva de las empresas en Galicia. 

Entidade financiadora: Instituto Gallego de Promoción Económica. IGAPE. 

Entidades participantes:Universidade de Vigo, Fundación Empresa Universidad de Galicia e IGAPE.

 

Título do proxecto:Las empresas españolas de alto rendimiento.

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:El apoyo a la gestión e innovación y los resultados de las  empresas de Euskadi, SPRI, 

Entidade financiadora: Sociedad para la Reconversión del País Vasco (SPRI),  Consejería de Industria del  Gobierno Vasco, 1997.

Entidades participantes:SPRI-Consorcio da Zona Franca de Vigo

 

Título do proxecto:Modelos DSS (decision support systems) para la toma de decisiones (CO-028-096).

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo 

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:Diseño de una plataforma de servicios telemáticos avanzados para la mejora competitiva de la empresa (CO-023-95)

Entidade financiadora: Consorcio da Zona Franca de Vigo

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:Análisis y diseño de actuaciones competitivas en las actividades de la automoción en Galicia.

Entidade financiadora:BIC Galicia.

Entidades participantes: BIC Galicia-Consellería de Industria (Xunta de Galicia).

 

Título do proxecto:Las empresas gacela de Galicia (IN-014-94).

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Título do proxecto:Diseño e implantación de un servicio de información para  empresarios y emprendedores (SIEE) (CO-010-93).

Entidade financiadora:Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Entidades participantes:Universidade de Vigo-Consorcio da Zona Franca de Vigo-FEUGA.

 

Artigos publicados e teses doutorais dirixidas por José Cabanelas Omil

 

 Artigos en avance (drafts):

 

“A methodology for the construction of dynamic capabilities in industrial networks with border agents: the lignum facile experience”

“Governance and performance in research group networks: Implications for regional innovation policy”

“Updating & integration organization theory? Yes, thank you”

 

 

 Artigos recentes:

 

“Efficient knowledge creation, integration, transference and assimilation in networks: A proposal to strengthen the trust and commitment with prescribers”. European Researches’ of Management and Business Administration, Spain, 2008.

“Customer relationship management and high profitability firms in Galicia”. Regional Studies Review, Spain, 2009.

“Value creation in high profitability firms: Main management strategies”. High Management, Spain, 2011.

“The power of Intangibles in High-Profitability Firms”. Total Quality Management and Business Excellence, United Kingdom, 2011.

Cabanelas Omil, J.; Cabanelas Lorenzo, P.; Vaamonde Liste, A. (2009), “The management of intangibles: a way to increase company´s profitability”, 

Cabanelas, P.; Cabanelas, J., (2009), “La creación de valor en las empresas de alto rendimiento” 

Cabanelas Lorenzo, P.; Cabanelas Omil, J.; González Vázquez, E. (2008), “La creación, integración, transferencia y asimilación eficiente de conocimiento en redes: Una propuesta para incrementar la confiabilidad y la vinculación con los prescriptores”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, ISSN 1135-2523. 

Cabanelas Omil, J.; Cabanelas Lorenzo, P., Lorenzo Paniagua, J. (2007) “La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, ISSN 1019-6838, vol. 16, núm.3: 133-148

Cabanelas Omil, J.; Cabanelas Lorenzo, P.; Vaamonde Liste, A. (2007), “Management of Intangibles: The power of relationship in high profitability firms”, Working paper, University of Vigo.

 

Teses douctorais dirixidas por: José Cabanelas Omil:

 

Gobernanza y rendimiento de la organización en red. Una aplicación a las redes de investigación.

          Autor: Patricia Somorrostro López

 

Análisis de la influencia de la gestión de relación con los clientes en la rentabilidad económica. Una propuesta de aplicación de un sistema CRM. 

          Autor: Pablo Cabanelas Lorenzo

           Directores: Encarnación González Vázquez y José Cabanelas Omil

Teses de Javier Paniagua… Costes de transacción…

 


 

Bibliografía

 • Cabanelas, J., (2007), Estrategias para alcanzar y mantener la alta rentabilidad. La experiencia de las empresas de alto rendimiento, Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 978-84-87887-78-3 

 • Cabanelas, J.; (2004), Claves del crecimiento empresarial. Las empresas gacela de Galicia. Del diagnóstico a la acción. Editado por ARDÁN, Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 84-87887-46-5.

 • Cabanelas, J.; Merino, M., (2003), Análisis del cluster de la información y el conocimiento en Galicia. CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, ISBN 84-87887-65-1

 • Cabanelas, J., (2002), Conocimiento y competitividad: el papel del cluster de la información y el conocimiento, CZFV-INEO, Vigo, ISBN 84-87887-55-4.

 • Cabanelas, J., González-Laxe, F., Grandío, A., (2002), Una Galicia moderna. Líderes empresariales gallegos, Foro de la Empresa Familiar, A Coruña, ISBN 84-9745-009-4.

 • Cabanelas, J.; López, F. J., (2001) Los sistemas productivos de la euro-región Galicia y el Norte de Portugal. Diagnóstico y evolución económica, financiera y competitiva, IGAPE y Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 84-87887-52-X.

 • Cabanelas, J.; Brito, C.; López, F. J., (2000), Resultados y perspectivas de las empresas no financieras del área económica Galicia y Norte de Portugal, Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo. ISBN 84-87887-47-3.

 • Cabanelas, J., (2000), Actividades empresariales de España. Referencias estratégicas para competir, Editado por Ardán, Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 84-87887-48-1.

 • Cabanelas, J.; Brito, C.; López, F. J., (2000), Resultados y perspectivas de las empresas no financieras del área económica Galicia y Norte de Portugal, Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo. ISBN 84-87887-47-3.

 • Cabanelas, J., (2000), La PYME española: evolución, dinámica y perspectiva económica, financiera y competitiva, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid (publicación interna para el Ministerio de Economía y Hacienda realizada con la colaboración de Servicios Avanzados de ARDÁN).

 • González, J.; Cabanelas, J.; et al., (2000) La internacionalización de la pequeña y mediana empresa gallega: Análisis, diagnóstico y posibles estrategias, Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 84-87887-46-5

 • Cabanelas, J.; González, J.; Sáez, D., (1998), Las actividades empresariales de Galicia: Diagnóstico y estudio económico y financiero. Editado por ARDÁN, Consorcio da Zona Franca de Vigo, ISBN 84-87887-38-4

 • Cabanelas, J.; González, J.; Sáez, D., (1997), Las actividades empresariales de Galicia: Diagnóstico y estudio económico y financiero. Editado por ARDÁN, Consorcio da Zona Franca de Vigo. ISBN 84-87887-35-X.

 • Cabanelas J., (1997), Bases de la dirección de empresas en un entorno abierto, dinámico y complejo, Ediciones Pirámide, Madrid, ISBN 84-368-1125-9

 • Cabanelas J., Sáez, D., (1997), Cooperar para competir con éxito, Ediciones Pirámide, Madrid, ISBN 84-368-1090-2

 • Cabanelas, J.; Vaamonde, A., (1996), Las empresas Gacela de Euskadi. Editado por SPRI (Sociedad para la Reconversión Industrial del País Vasco). ISBN 84-88940-37-8

 • Cabanelas, J.; Vaamonde, A., (1995), Las empresas Gacela de Galicia. Editado por ARDÁN, Consorcio da Zona Franca de Vigo. ISBN 84-87887-15-5

 

 Libros sobre la dinámica competitiva:

 • ARDÁN-Extremadura, (2006), Guía empresarial extremeña 2006 y Análisis estratégico de la empresa extremeña en su dimensión competitiva. Extremadura, una región que aprende y avanza, 2006. JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2006), ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO e INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, Vigo. ISBN 84-87887-77-5.

 • Cabanelas, J., (2006), ARDÁN-Extremadura, Análisis estratégico de la empresa extremeña en su dimensión competitiva. Extremadura, una región que aprende y avanza, 2006. JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2005), ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-74-0.

 • Cabanelas, J., (2005), ARDÁN-Extremadura, Guía empresarial extremeña y Análisis estratégico de la empresa extremeña en su dimensión competitiva. Extremadura una región que aprende y avanza, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2004), ARDÁN-Extremadura, Guía empresarial extremeña y Análisis de las empresas extremeñas en su dimensión competitiva, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2004), ARDÁN-Galicia,10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-72-4.

 • Cabanelas, J., (2004), ARDÁN-Galicia, Galicia. Informe económico financiero y de la competitividad, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-72-4

 • Cabanelas, J., (2004), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 12.500 empresas, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad de la empresa valenciana, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-68-6

 • Cabanelas, J., (2003), ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-64-3

 • Cabanelas, J., (2003), ARDÁN-Extremadura, Guía empresarial extremeña 2003, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2003), ARDÁN-Extremadura, Análisis de las empresas extremeñas en su dimensión competitiva, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2003), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 12.500 empresas, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad de la empresa valenciana, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-62-7

 • Cabanelas, J., (2002), ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-54-6.

 • Cabanelas, J., (2002), ARDÁN-Extremadura, 8.500 empresas, Guía empresarial extremeña 2002, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2001),ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.500 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-51-1.

 • Cabanelas, J., (2001), ARDÁN-Extremadura, Análisis de las empresas extremeñas en su dimensión competitiva, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (2001), ARDÁN-Extremadura, 8.500 empresas, Guía empresarial extremeña 2001, J. DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., et al (2001), ARDÁN-Región de Murcia, 6.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad de la empresa murciana, INSTITUTO DE FOMENTO REGIONAL DE MURCIA, Murcia. ISBN 84-89484-05-8

 • Cabanelas, J., (2000), ARDÁN-Galicia, 10.000 empresas de Galicia y 1.000 empresas del Norte de Portugal, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-45-7

 • Cabanelas, J., (2000), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 12.500 empresas, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad de la empresa valenciana, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-49-X

 • Cabanelas, J., (2000), ARDÁN-Extremadura, 8.500 empresas, Directorio e informe económico financiero y de la competitividad de la empresa extremeña, JUNTA DE EXTREMADURA, Mérida.

 • Cabanelas, J., (1999), ARDÁN-Galicia 10.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-40-6.

 • Cabanelas, J., et al, (1999),ARDÁN-Andalucía, 10.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Andalucía, ISBN 84-921576-0-7.

 • Cabanelas, J., (1999), ARDÁN-Comunidad Valenciana, (1999), 12.500 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-41-4.

 • Cabanelas, J., (1999), ARDÁN-Extremadura, 8.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, JUNTA DE EXTREMADURA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Mérida, ISBN 84-87887-42-2.

 • Cabanelas, J., (1999), ARDÁN-Mancomunidad de Vigo, 5.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, MANCOMUNIDAD DE VIGO, CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo, ISBN 84-87887-43-0.

 • Cabanelas, J., (1998), ARDÁN-Galicia, 8.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, Intituto GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo.ISBN 84-87887-36-8.

 • Cabanelas, J., et al, (1998),ARDÁN-Andalucía, 10.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA, ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Andalucía, ISBN 84-921576-6-6.

 • Cabanelas, J., (1998), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 10.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-37-6.

 • Cabanelas, J., (1998), ARDÁN-Extremadura, 7.500 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, JUNTA DE EXTREMADURA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Mérida, ISBN 84-87887-39-2.

 • Cabanelas, J., (1997),ARDÁN-Galicia, (1997), 8.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, Instituto GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-31-7.

 • Cabanelas, J., et al (1997), ARDÁN-Andalucía, 7.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA, ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Andalucía, ISBN 84-921576-3-1.

 • Cabanelas, J., (1997), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 7.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, IMPIVA, Comunidad Valenciana. ISBN 84-87887-34-1.

 • Cabanelas, J., (1997), ARDÁN-Extremadura, 6.500 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, JUNTA DE EXTREMADURA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Mérida, ISBN 84-87887-33-3.

 • Cabanelas, J., (1997), ARDÁN-Navarra, 1.800 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Navarra, ISBN 84-87887-32-5.

 • Cabanelas, J., et al (1996), ARDÁN-Andalucía, 6.000 empresas, Directorio e informe económico, financiero y de la competitividad, INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA, ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Andalucía, ISBN 84-921576-0-7.

 • Cabanelas, J., (1996), ARDÁN-Cataluña, 12.000 empresas de Cataluña, INSTITUT CATALÁ DE TECNOLOGÍA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo, ISBN 84-87887-22-8.

 • Cabanelas, J., (1996), ARDÁN-Comunidad de Madrid, 12.000 empresas de la Comunidad de Madrid, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo, ISBN 84-87887-20-1.

 • Cabanelas, J., (1996), ARDÁN-Comunidad Valenciana, 5.000 empresas de la Comunidad Valenciana, IMPIVA, Comunidad Valenciana.

 • Cabanelas, J., (1996), ARDÁN-Extremadura, 5.000 empresas de Extremadura, JUNTA DE EXTREMADURA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Mérida, ISBN 84-87887-19-8.

 • Cabanelas, J., (1996), ARDÁN-Navarra, 1.500 empresas de Navarra, CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Navarra, ISBN 84-87887-29-5.

 • Cabanelas, J., (1995), ARDÁN-Galicia, 7.500 empresas de Galicia, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-17-1.

 • Cabanelas, J., (1994), ARDÁN-Galicia, 5.000 empresas de Galicia, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-11-2.

 • Cabanelas, J., (1993), ARDÁN-Galicia, 5.000 empresas de Galicia, INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, Vigo. ISBN 84-87887-08-2.

 • “La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial”. Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Nº 3, (2007)

 • “La creación, integración, trabsferencia y asimilación eficiente de conocimiento en redes: una propuesta para incrementar la confianza y la vinculación con los prescriptores” En Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 14, Nº 3, (2008)

 • XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública (2009) “Análisis estadístico de la alta productividad en las empresas españolas"

BIBLIOGRAFÍA

bottom of page