top of page
Os escribáns:  Empregados públicos que estaban antigamente encargados de escribir documentos legais e actas dos procesos xudiciais. Semellante aos "notarios" actuais.

Primeiramente poño a relación dos escribáns nados en Bueu ou que exercían en Bueu.  Logo en 6 imaxes poño os escribáns que exercían en  Cangas (algúns deles tamén de Bueu ou emparentados con xentes de Bueu). Todos eles son os que  levantaron acta do 90% dos documentos (testamentos, foros, protestas, asociacións, préstamos, etc.)  relacionados con Bueu. Dalgúns poño a caixa  na que se podían atopar no Arquivo Histórico Provincial. Todos eles teñen caixa ou microfilms no mesmo Arquivo.

Fai clic nas frechas para avanzar/retroceder nas imaxes
bottom of page