top of page

Johán de Cangas

Viviu entre mediados e finais do século XIII. Non temos máis datos del có seu nome, unido a uns poucos versos que fan referencia á romaría de Sanamedio (Beluso). Sabedores da pertenza de Bueu ó concello de Cangas ata o século XIX (1821) é polo que o nomeamos a partir de agora coma: JOAN DE BUEU.
As súas composicións, igual cás de Nuno Treez, pertencen ó xénero chamado "Cantigas de amigo"
Na primeira delas unha moza diríxese o seu "amigo" citándoo na ermida de Sanamedio.
Na segunda das cantigas preséntanos á moza tentando de convencer a súa nai para que lle dea permiso, para acudir a Sanamedio á cita co seu namorado.
Na terceira das cantigas,  amósanos a tristura da moza ó ver que o seu amado non acudiu á cita na ermida.

...Sanamedio

Amigo, se mi gram ben queredes.
id'a San Mamed'e veer-m'edes:
oje non mi mençades, amigo.
Pois mi aqui ren non podedes dizer,
id'u ajades comigo lezer:
oje non mi mençades amigo.
Serei vosqu'en San Mamede de Mar,
ne ermida, se mi-o Deus aguisar;
  oje non mi mençades, amigo."...

bottom of page