top of page

José María Estévez Castro

Xosé María Estevez nado en 1900 e faleceu en xaneiro de 1984. Home preocupado pola cultura. Deixounos unha recompilación abondosa de datos e apuntes (documentación histórica, persoeiros, actividades sociais, políticas e relixiosas, curiosidades, etc) dun longo período da historia do seu pobo, proxecto que fructificou nun libro titulado "Reconocer Bueu".
En recoñecemento ao seu labor recompiladora e ás súas aportacións como membro do partido Galeguísta  o concello dedícalle unha rúa co seu nome.

Bibliografía

bottom of page