top of page

O' FRAMINOR (X. Carlos González Rodríguez)

Xosé Carlos González Rodríguez ( O'Framinor) casou en Bueu cunha "Rucha" segundo me contaba orgulloso. Tamén me dicía: "Torrente púxoa en "Los gozos y las sombras"…

Dende moi novo comezou a escribir poemas. Durante un tempo dou clases. Abandonando os estudos dedicouse a industria da construcción naval.

Diplomouse en Criminología pola Autónoma de Madrid o que lle permitiu exercer tamén de Investigador privado.

Cós poemas de "Ginebra. Blanco espíritu", presentados ao certame internacional de Poesía de Miranda de Ebro (Burgos)  acadou Mención de Honra.

Bibliografía

bottom of page