top of page

Dolores Moldes Freijeiro

O seu libro é unha autobiografía desta gran muller nacida en Lerez (Pontevedra) e emigrante Norteamericana afincada en Agrelo desde a súa xubilación no ano 1997.
A súas peripecias e desgrazas son múltiples: marchou de polizón de Vigo a terras americans, superou enfermidades e minusvalías consecuencias destas,… e sempre soubo saír a flote…

Bibliografía

"Una mujer con sustancia: (autobiografía)"

 

bottom of page