top of page

OBSERVACIÓNS

Baixo a coordinación da directora do CIM Montserrat González  e cunha introdución de Salvador Castro presentase ao público unha recompilación dos cinco primeiros premios do Certame de Relatos de Muller "Matilde Bares" (xa anteriormente publicados).
Os títulos son: 2005.- “Dúas conchas” de Rosa Mª Marínez Díos.
2006.- “Dúbidas de María” de Xurxo Sierra Veloso. 2007.- “Círculo” de Xosé Alfredo Naz. 2008.- “Ollos de cinsa” de Serafín Parcero Pérez. 2009.- “Días de namorar” de Mª del Carmen Caramés Gorgal

bottom of page