OBSERVACIÓNS

Neste libro o profesor Vázquez Pintor trata cun xeito narrativo fondamente documentado sobre os vellos oficios: fogueteiro, albaneis, polbeiro,...
Nestes oficios achegándonos as verbas, jergas ou falas dos oficios.
Co respecto a Bueu podemos ver Botes polbeiros de Bueu na páx. 63 e en canto a procedencia do polbo na páx. 68.  Máis é nas páxinas 165 á 170 onde rescata a linguaxe singular que falaban entre si os albaneis deste concello: “As lafras dos albaeis de Bueu”