top of page

VI Premio poesía Johán Carballeira-2001

Xurxo Alonso

Xurxo Alonso

 Xurxo Alonso

Nado en Bos Aires no 1956 anída que vilagarciano de ascendencia e de corazón. Pintor, poeta e biólogo pola U. de Saniago de Compostela.  Como poeta  dicir que gañou os premios: Francisco Añón (1998), Xohán de Requeixo (1999), Avelina Valladares (2000), Feliciano Rolán (2001) e Johán Carballeira (2001)

 

Obra poética:

-Onde viven os saqueadores de naufraxios (2002)

AOS CAB0S DOS FALSOS FAROS

 

acoden as gaivotas cómplices

dende a liña perfecta do horizonte

para sinalar o camiño erróneo

en lúgubres noites de néboa.

Heite de levar aos falsos faros

para que vexas as lumieiras

que atraen os barcos contra as rochas,

os campamentos que alí montaron

tras o lume á espera do botín

os de Rocamonde e os de Visanqueiro,

aos falsos faros heite de levar para que vexas

os restos do festín.

 ...

 

...

 

                                           Espiral Maior

bottom of page