top of page

XI Premio poesía Johán Carballeira-2006

Carlos Lema

Carlos Lema

Carlos Lema

 

Nado en San Sadurniño no 1958. Editor (Sotelo Blanco Edicións e Editorial Galaxia -director-)
Colaborador de "Diario de Galicia" e "El Ideal Gallego"...
Membro do consello de redacción da revista Grial... 

 

 

Obra poética:

-O xeito de Freud

IDADES

 

DOUS ou catro

círculos laterais

a deambularen coma coches gastos

cando envías

esa postal con paxaros que descansan

nun derradeiro espazo sen espazo, unha cruz

no aire, un baleiro?

Pero colocas

bomboneiras na mesa perdida da memoria,

no oculto,

porque opós unha actitude

que me acorda ese xesto co que pasas dunha 

             /carta á outra -tinta, debuxos, carimbo-,

de muller no cuarto onde o can ouvea, laídos

na mente do peixe.

...

                                           Espiral Maior

bottom of page