top of page

Emilio Rodríguez Miranda

Emilio Rodríguez Miranda nado na Banda do Río no febreiro de 1960. Máis para continuar a facer unha breve reseña biográfica mellor acudir á contraportada do seu, polo de agora, primeiro libro: Licenciado en Dereito e Graduado Social. Foi Xerente dos Exportadores de Peixe e Marisco de Vigo, Director dunha oficina da Caixa de Aforros,… 
Declárase amante da lectura sosegada dos xornais e, en particular, da Sección de Opinión. 
Moi bo no dominio da palabra coa que nos amosarnoa a outra mirada da realidade. Poeta con sensibilidade, pintor-debuxante,...
Posúe dende o 2011 un blog con varios centos de entradas, e miles de visitas, co seguinte enderezo electrónico
http://adornanailladeons.blogspot.com.es e cun título moi suxestivo: “A dorna na illa de Ons (O blog de milucho)”

bottom of page