top of page

Eloi Gestido de la Torre

 

 

 • Autor de: “Análise dunha práctica comunicativa tradicional galega desde a perspectiva etnográfica da comunicación: os lavadoiros”. In G. Rei-Doval (ed.) (2009), A lingüística galega desde alén mar. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, pp. 157-183.

 

 • Coautor de: “A matanza: aproximación etnográfica e comunicativa”. In Gabriel Rei-Doval (ed.) (2009), A lingüística galega desde alén mar. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, pp. 133-155.

 

 • Coautor de: Lingua e literatura galegas, 1º Bacharelato. Santiago de Compostela. (2007)

 

 • Coautor de: Pontevedra Literaria. Pontevedra: Concello de Pontevedra e Fundación Caixa Galicia. (2007)

 

 • Autor de: “O modelo speaking de Hymes: posta a punto teórica e aplicación ás situacións comunicativas de sobremesa”.In P. Cano et al. (ed.) (2007), Actas do VI Congreso de Lingüística General, vol. III., Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, pp. 3257-3273 (vol.III).

 

 

 • Autor de: “Recensión a Comunicación y cultura, de Raga Gimeno, F. (2005). . Madrid e Frankfurt: Iberoamericana e Vervuert”. In , vol. 7(2), 2006, pp. 312-319.

 

 

 

 • Autor de: “Recensión a O galego segundo a mocidade, de M. González (2003) A Coruña: Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega”. In , vol. 6(1), 2005, pp. 146-150.

 

 • Autor de: “Recensión a Metodología de la investigación sociolingüística, de J.M. Hernández e M. Almeida (2005) Málaga: Editorial Comares”. In , vol. 6(2), 2005, pp. 290-294.

 

 • Autor de: “Recensión a Linguas sen estado e planificación lingüística, de G. Constenla e A. Luna (2003), Vigo: Universidade de Vigo”. In , vol 5(2), 2004, pp. 383 a 388.

 

 • Editor colaborador en: Socialización bilingüe e Adquisición lingüística bilingüe: Actas do Segundo Simposio Internacional sobre o Bilingüismo 2002. Vigo: Universidade de Vigo. (2004)

 

 • Coautor de: “Neoloxía, neoloxismos e diccionario”. In Mª Álvarez Granja e E.X. González (2003), A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: ILG e CCG, pp. 475-498.

 

 • Editor colaborador en: Comunidades e individuos bilingües: Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo 1997. Vigo: Universidade de Vigo. (2003)

 

 • Colaborador en: Enciclopedia Galega Universal (tomos X a XVI). Vigo: Ir Indo Edicións. (2003)

Bibliografía

Eloi Gestido de la Torre naceu na Rúa Nova-Beluso no outubro do ano 1979. É licenciado en Filoloxía Galega (2001) e graduado en Maxisterio de Educación Primaria coa mención de lingua portuguesa (2016). É docente de ensino secundario.

 

A súa tese de licenciatura leva por título "Perspectiva etnográfica para a análise do galego coloquial" e nesta liña de investigación principal acada o Diploma de Estudos Avanzados (2003). Polos estudos en Filoloxía Galega obtivo o Premio extraordinario de fin de carreira (2002).

 

 

 

 • Elaboración de materiais en formato dixital da guía interactiva para vinte e tres materias do currículo do bacharelato a distancia nas materias de LGL de 1º e 2º BACH, e Literatura Universal. Santiago de Compostela: Consellería de Educación da Xunta de Galicia. (2007 a 2009)

 • Deseño e implementación dun servidor de Recursos Integrados para o desenvolvemento de tecnoloxías da Lingua Galega (RILG). Vigo: Universidade de Vigo, Ministerio de Educación e Ciencia. (2006 a 2009)

 • Seminario de Sociolingüística, Bilingüismo e Contacto de Linguas. Vigo: Universidade de Vigo, Xunta de Galicia e Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. (2002 a 2006)

 • Análise da Neoloxía Léxica na prensa galega, grupo de investigación sobre Terminoloxía e Neoloxía. Vigo: Universidade de Vigo. (1997 a 2003)

Foi membro do Comité de Redacción da revista editada semestralmente pola Universidade de Vigo Estudios de Sociolingüística desde o 2002 ata o 2006.

Participa nos grupos e proxectos de investigación seguintes:

 

 

Entrega do Premio Mil Primaveras ao Mellor Proxecto Novo concedido pola CTNL a Falemos de ti e min (IES de Soutomaior, curso 2018-2019). O acto tivo lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o 21 de setembro de 2019. Discurso de agradecemento de Eloi Gestido de la Torre, coordinador do EDLG do IES. Máis info.: https://milprimaveras.gal/index/gl e https://iproxecto.wixsite.com/falemos

bottom of page